MENU

MENU

  Stołówka

  Opłaty za obiady

      S z a n o w n i    P a ń s t w o!

  Uprzejmie informuję, że w II półroczu  roku szkolnego 2017/2018 r. opłaty za wyżywienie będą mogli Państwo  uiszczać  na konto bankowe szkoły do 10-go dnia  każdego miesiąca.

  W związku z powyższym przekazuję Państwu miesięczne wykazy opłat za wyżywienie dzieci od 2 stycznia 2018r. do czerwca 2018r. Wpłaty muszą być zgodne z poniższym wykazem.

  Styczeń’ 18

  •    Cały obiad       12 dni x 4,50 = 54,00zł
  •    Drugie danie    12 dni x 3,50 = 42,00zł
  •    Zupa                12 dni x 1,00 =  12,00zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce 12 dni x 7,00 = 84 zł

  Luty’18

  •    Cały obiad      20 dni x 4,50 = 90,00 zł 
  •    Drugie danie   20 dni x 3,50 = 70,00 zł 
  •    Zupa                20 dni x 1,00 = 20,00zł  
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 20 dni x 7,00 =  140 zł       

   

  Marzec’18

  •    Cały obiad      17 dni x 4,50 = 76,50 zł 
  •    Drugie danie  17 dni  x 3,50 = 59,50 zł 
  •    Zupa               17dni x 1,00 =  17,00 zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 20 dni x 7,00  = 140zł

  .   

    Kwiecień’18

  • Cały obiad     19 dni x 4,50 = 85,50zł
  • Drugie danie  19dni x 3,50 = 66,50zł
  • Zupa               19 dni x 1,00 = 19,00zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 19 dni x 7,00 = 133,00 zł

   

    Maj’18

  • Cały obiad     18 dni x 4,50 = 81,00zł
  • Drugie danie  18 dni x 3,50 = 63,00zł
  • Zupa               18 dni x 1,00 = 18,00zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 18 dni x 7,00  = 126,00 zł

    Czerwiec’18

  • Cały obiad     15 dni x 4,50 = 67,50zł
  • Drugie danie  15 dni x 3,50 = 52,50 zł
  • Zupa               15 dni x 1,00 = 15,00zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 15 dni x 7,00 = 105,00 zł

   

  Numer konta: BS Karczew    68  8023 0009 2004 00087229 0004

   

   

   

  Na druku przelewu w miejscu „tytułem” proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasę, krótką informację za co jest opłata (np.: „zupa”, „całodzienne wyżywienie”) i nazwę  miesiąca, za który wpłata jest dokonywana.

  Przykład: Jan Kowalski, kl. V d, cały obiad, kwiecień 2018

  Co zrobić w przypadku absencji ucznia w szkole?

  1. Tak jak zwykle należy zgłosić fakt nieobecności dziecka i odwołać obiady w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 8.00. (nr tel. 0 22 789 21 12 w. 122)

                                                                                Dyrektor szkoły          

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć