MENU

MENU

  • Konkurs pieśni patriotycznej

   Konkurs pieśni patriotycznej

   11.10.2018 r. odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni Patriotycznej
   „Wszystko co mamy, Polsce oddamy”.
   Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych oraz
   popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tej tematyce wśród społeczności szkolnej.
   Była to także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i
   zaprezentowania ich przed publicznością.
   Wsłuchując się w prezentowane utwory, można było odkryć historię, która tworzy naszą
   tożsamość.
   Konkurs poprowadziła wicedyrektor szkoły – Elżbieta Strumidło.
   W przeglądzie wzięli udział soliści oraz zespoły w trzech kategoriach wiekowych – oddziały
   przedszkolne, klasy I-III i IV-VI.
   Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.
   Jury wysłuchało 17 utworów.
   Skład jury:
   przewodniczący – Ewa Gapon – wokalistka/ Dariusz Majewski – chórzysta
   członek - Dariusz Majewski – chórzysta
   członek - Grażyna Górka – wokalistka
   członek - Bożena Banulska – wicedyrektor SP 1
   Oceniając utwory, komisja brała pod uwagę:

   • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu;
   • muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
   • oryginalność interpretacji;
   • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa);
   • ogólny wyraz artystyczny

   Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałym przygotowaniem, które uzupełniały
   odpowiednie stroje i rekwizyty.
   Jury bardzo wysoko oceniło poziom artystyczny wykonawców, którzy otrzymali dyplomy i
   drobne upominki za udział w konkursie.
   Wyniki konkursu:
   Klasy IV - VI
   I miejsce – Amelia Kaczmarczyk (6a)
   II miejsce – Pola Skorek (6a)
   III miejsce - Zofia Parzyńska (4b)
   Wyróżnienie – ex aequo: Pola Skorek i Oliwia Krystosiak (6a)
   Wiktoria Papis (4a)

   Klasy I –III
   I miejsce – Helena Bartczak (3a)
   II miejsce – Maria Parzyńska (2a)
   III miejsce - ex aequo: Rozalia Bartczak (1c)
   zespół: Antoni Biegaj, Antoni Jabłonowski,
   Igor Trojanowski (1c)

   Oddziały przedszkolne
   I miejsce – Wiktoria Szepeluk (0b)
   II miejsce – Hanna Królewska (0b), Alicja Urbaniak (0a)

   Wytypowano spośród uczestników przedstawicieli do etapu powiatowego tego konkursu.
   Atrakcją wydarzenia był występ uczniów z klasy 1c, którzy zaśpiewali piosenkę „Pałacyk
   Michla” i zachęcili do wspólnego śpiewu tego utworu cała publiczność.
   Wspólne odśpiewanie – na zakończenie - „Mazurka Dąbrowskiego” wywołało ogromne
   emocje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych uczestników wydarzenia.
   Nagrody dla uczestników ufundowali: Rada Rodziców przy SP 1 w Józefowie i Dyrekcja
   Szkoły.

   Jury w składzie:
   przewodniczący – Ewa Gapon – wokalistka
   członek - Dariusz Majewski – chórzysta
   członek - Grażyna Górka – wokalistka
   członek - Bożena Banulska – wicedyrektor SP 1

   po wysłuchaniu 7 solistów i 1 duetu w kategorii klasy IV – VI przyznało:


   I miejsce – Amelia Kaczmarczyk (6a)
   II miejsce – Pola Skorek (6a)
   III miejsce - Zofia Parzyńska (4b)
   Wyróżnienie – Pola Skorek i Oliwia Krystosiak (6a)
   Wiktoria Papis (4a)

   Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 1 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 2 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 3 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 4 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 5 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 6 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 7 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 8 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 9 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 10 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 11 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 12 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 13 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 14 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 15 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 16 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 17 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 18 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 19 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 20 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 21 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 22 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 23 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 24 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 25 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 26 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 27 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 28 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 29 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 30 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 31 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 32 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 33 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 34Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 35 Konkurs pieśni patriotycznej - Obrazek 36

    

  • DLA BEZPIECZEŃSTWA WE WRZEŚNIU

   DLA BEZPIECZEŃSTWA WE WRZEŚNIU

    

    

    

    

    

    

    

    

   Działania podjęte w naszej szkole zakresie bezpieczeństwa 

   WRZESIEŃ

    

   1. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – dyżury uczniów na skrzyżowaniach

    

   Od 10. do 28 września 2018 roku przez 3 kolejne poniedziałki, nauczycielka techniki  pełniła  dyżury z dwojgiem uczniów naszej szkoły na skrzyżowaniach:  Sikorskiego – PKP Józefów – przejście dla pieszych,  Mickiewicza – Moniuszki – przejście dla pieszych, Piłsudskiego – Wyszyńskiego – przejście dla pieszych.

   Uczniowie wyróżniali się wśród przechodniów odblaskowymi kamizelkami.

   Nasz szkolny patrol był wspomagany przez funkcjonariuszy  Straży Miejskiej i Policji.

   Uczniowie mieli okazję zaobserwować wzorowe postawy użytkowników dróg, jak również niewłaściwe zachowania. Wspólnie z obecnymi funkcjonariuszami reagowali na zauważone nieprawidłowości. Żywe lekcje z zakresu bezpieczeństwa wywołały refleksje, którymi mogli się podzielić z rówieśnikami.

   To jedna z form mająca wpływ na świadomość komunikacyjną młodego pokolenia.

    

   1. Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” – klasy I - III

    

   26.09.2018 r. uroczyście, w obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej wręczono wszystkim uczniom klas I – III odblaski z wbudowaną migającą lampką -  zgodnie z założeniami kampanii społecznej objętej honorowym patronatem MEN.

   Celem akcji zorganizowanej przez PZU jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków drogowych z udziałem najmłodszych. Dzieci zostały uświadomione, że w momencie, kiedy są bardziej widoczne na drodze, są równocześnie  bardziej bezpieczne. Wystarczy przypiąć odblask  do plecaka lub założyć na rękę i taka mała rzecz możne okazać  się bezcenna, uratować zdrowie, a nawet życie. Swoim zachowaniem dzieci mają dawać wzór nie tylko rówieśnikom, ale i dorosłym użytkownikom drogi.

    

    

   1. 26.09.2018 r. – Apel „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”- klasy I –VI

    

   Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa i przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I-III zorganizowały apel poświęcony zagrożeniom, które mogą spotkać uczniów  w miejscach, w których najczęściej przebywają każdego dnia. Obrazowa prezentacja multimedialna, pogadanki ze strony funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej utrwaliły pożądane postawy i zachowania wśród uczniów.

    

   1. Gminny konkurs plastyczny  dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnym „ BEZPIECZNIE w JÓZEFOWIE”

    

   Nasza szkoła jest inicjatorem w/w konkursu, którego celami są: promowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów na drodze, stosowanie  zasad bezpieczeństwa w praktyce ze zwróceniem uwagi na lokalne zagrożenia , jakie mogą spotkać pieszych i rowerzystów oraz wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego.

   Konkurs został ogłoszony 18.09.2018 r.

    

   1. Zajęcia w Miasteczku Ruchu  Drogowego

    

   Od 24.09.2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I –III jeżdżą z wychowawcami  do MRD  (w ramach edukacji społecznej). Realizują treści  z wychowania komunikacyjnego: m.in. utrwalenie zasad poprawnego poruszania się po drogach, przypomnienie znaków drogowych.

   Podczas zajęć obecny jest funkcjonariusz  Straży Miejskiej.

   Klasy IV będą jeździły do MRD wiosną w ramach lekcji techniki. Uczniowie będą się przygotowywali do egzaminu na kartę rowerową  pod kierunkiem nauczyciela techniki, przy wsparciu funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

    

   1. Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

    

   27.09.2018 r. w szkole przeprowadzono próbną ewakuację. Wcześniej dyrekcja szkoły przypomniała jej  procedurę.

   Ewakuacja przebiegła sprawnie. Wydarzeniu towarzyszyli  funkcjonariusze Straży Pożarnej.

    

   1. „Bezpiecznie w oddziałach przedszkolnych”

                We wrześniu wychowawcy oddziałów przedszkolnych podejmowali liczne działania z 

                zakresu bezpieczeństwa. Należą do nich: pogadanki, zajęcia plastyczne (sygnalizator

                świetlny), słuchanie literatury i omawianie wzorców zachowań, prezentacje na planszach

               edukacyjnych,  scenki dramowe (zachowanie w różnych niebezpiecznych sytuacjach),

               nauka przejścia przez pasy, poznanie treści piosenki „Pan policjant” .

    

   1. Świetlica – bezpieczeństwo priorytetem

    

   Na początku roku szkolnego nauczyciele – wychowawcy świetlicy podjęli, zgodnie z planem pracy, następujące działania: przypomnienie zasad zachowania w świetlicy szkolnej, przeprowadzenie zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” (formy realizacji: pogadanki, prezentacje, kolorowanki, zabawy z zakresu edukacji komunikacyjnej).

  • CYBERBEZPIECZEŃSTWO

   CYBERBEZPIECZEŃSTWO

   Gratulujemy Pani Małgorzacie Kanabus-Zielińskiej.

   CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Obrazek 1

  • Z Jedynką po Niepodległość

   Z Jedynką po Niepodległość

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   „Z JEDYNKĄ PO NIEPODLEGŁOŚĆ”

   BIEG PRZEŁAJOWY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

   13.10.2018 r.

   START : róg ul. Różanej i Matejki

   META : Góra Lotnika

   II tury, II dystanse

   Godz. 10:00 start uczniów z klas 1-3

   Godz. 10:30 start uczniów z klas 4-6

   Warunkiem uczestniczenia w biegu jest rejestracja i odbiór pakietu startowego przez rodzica.

   Pakiety można odbierać 11.10.18 r. i 12.10.18 r. w sekretariacie SP1 w godz. 9 – 16.

   Dodatkowa rejestracja uczestników biegu 13.10.18 r. w godz. 9 – 9.45

    

   Po zakończeniu biegu na uczestników czekają liczne atrakcje oraz pamiątkowe zdjęcie wykonane z lotu ptaka.

   ODDAJMY HOŁD BOHATEROM!

   Serdecznie zapraszają organizatorzy

   UKS „Jedynka” i Szkoła Podstawowa im. Olofa Palmego w Józefowie

    

  • - Obrazek 1

  • TORNISTER

   TORNISTER

                       1 X 2018 r. – Ogólnopolska akcja „TORNISTER”

    

   Kilogramy, które uczniowie dźwigają na swoich plecach, nie pozostają bez wpływu na ich zdrowie. Dlatego zarówno rodzicom, jak i nauczycielom powinno zależeć na tym, aby w tornistrach uczniów znalazło się jak najmniej rzeczy.

        Ciężar znacznie przekraczający dopuszczalną normę

   Aby plecak nie wpływał negatywnie na zdrowie dziecka, jego waga nie powinna przekraczać 10% wagi ucznia klas I-III szkoły podstawowej i 15% wagi ucznia klas starszych. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzali w klasach pogadanki na temat zawartości plecaków, aby uczniowie nie zabierali do szkoły zbędnych rzeczy. Upowszechniali na zajęciach edukacyjnych wiedzę na temat profilaktyki wad postawy.

   19.09.2018 r. w naszej szkole odbyło się ważenie plecaków. Chętni uczniowie z klas IV-VI mogli zważyć się i swój plecak w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Okazało się, że niektórzy uczniowie mają przeciążone plecaki i dźwigają znacznie większy ciężar niż powinni.

   A czym grozi noszenie zbyt ciężkiego plecaka? Przeciążeniem kręgosłupa, ramion, bioder, nieprawidłową postawą ucznia, która może prowadzić do poważnych skrzywień kręgosłupa i wad postawy. Do tego dochodzi obciążenie ramion, nadwyrężenie mięśni, bóle kręgosłupa i szyi. Im młodsze dziecko, tym bardziej podatne na przeforsowanie spowodowane noszeniem zbyt ciężkiego tornistra.

   Drogi Uczniu!

   1. Zajrzyj codziennie do swojego plecaka i zabierz do szkoły tylko rzeczy, które będą niezbędne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.
   2. Podręczniki możesz zostawiać w szafce w szatni, możesz korzystać z e-booków.
   3. Zostawiaj przybory szkolne w szafce i odciąż swój tornister/plecak.
   4. Waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy Twojego ciała.
   5. Plecak powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.
   6. Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie plecaka, a lżejsze wyżej.
   7. Tornister/plecak należy nosić na obu ramionach.

   Drodzy Rodzice!

   Konieczna jest także Wasza kontrola nad zawartością tornistra/plecaka, aby zapobiec zabieraniu przez Wasze dzieci nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

                                                                                                           Dyrekcja szkoły

    

  • Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie”

   Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie”

          Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

    

          8 września, w skąpanym w słońcu ogrodzie Szkoły Podstawowej  nr w Józefowie, odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

          Wydarzenie, któremu patronuje Para Prezydencka,  o godz. 11:00 uroczyście rozpoczęła pani dyrektor - Ewa Ziemińska. W krótkim wstępie przypomniała historię Narodowego Czytania, a także ideę, jaka stała za wyborem tej właśnie lektury.

            Pierwsze strony dzieła – „Rodowód” –  odczytała Justyna Sieńczyłło - aktorka Teatru Kamienica,  kolejne - nauczyciele, uczniowie, absolwenci i ich rodzice oraz dziadkowie.
   W naszym saloniku gościli i czytali nam: wiceprzewodnicząca Rady Miasta - pani Marianna Jakubowska, zastępca burmistrza - pan Marek Banaszek, pani Olga Kondrak-Szewczyk razem z córką, absolwentką SP1 - Niną Szewczyk, kierownik świetlicy - pani Danuta Dobrońska, józefowski poeta i artysta – pan  Bernard Belka, mama ucznia i dwóch absolwentów SP1- pani Anna Łaba, mama ucznia drugiej klasy i rzecznik burmistrza Józefowa - pani Krystyna Olesińska, nauczyciel świetlicy- pani Joanna Jachowicz – Wróblewska, Oliwia Krystosiak
   i Oliwia Truskolaska - uczennice klasy 6a,  pani Monika Skorek – wykładowca akademicki
   z córką - uczennicą kl.6a - Polą Skorek, dziadkowie byłej uczennicy SP1 - państwo Ewa
   i Ireneusz Szabuniewiczowie z wnuczką Małgosią, pani Ewa Majchrzak - babcia absolwentki SP1, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Józefowa oraz pan Adam Tyszka – nauczyciel języka polskiego. Wszyscy występujący - znakomicie przygotowani i bardzo zaangażowani, dzięki czemu słuchanie dzieła Żeromskiego stało się ogromną przyjemnością.

               Wspólną lekturę zwieńczyło śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie nauczyciela muzyki - pana Jana Potyrały.

              Mamy nadzieję, że Narodowe Czytanie stanie się nową tradycją SP1.


   Katarzyna Stachelska

   Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 1Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 2Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 3Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 4Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 5Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 6Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 7Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 8Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 9Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 10Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 11Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 12Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 13Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 14Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 15Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 16Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 17Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 18Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 19Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 20Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” - Obrazek 21

    

             

  • Bezpłatne zajęcia z Mistrzem sportu

   Bezpłatne zajęcia z Mistrzem sportu

   Zapraszamy na bezpłatne zajęcia sportowe "kumulacja aktywności" - prowadzone one będą przez P. Dariusza Goździaka - złotego medalistę olimpijskiego.

    

   Zajęcia dla uczniów klas szóstych (rocznik 2006), będą prowadzone w czwartki od 16:30 do 18:00. W ramach zajęć przybliżenie dyscypliny pięcioboju nowoczesnego - szermierka, strzelanie z pistoletu laserowego, zajęcia biegowe, pływanie, zajęcia z jazdy konnej, dodatkowo organizacja wycieczek, spotkań z olimpijczykami.

   Zapisy u wychowawców klas do końca tygodnia.

   Szczegóły na zebraniu z prowadzącym zajęcia już 27 września o godzinie 16.30.

   Źródło zdjęcia:

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Go%C5%BAdziak#/media/File:Dariusz_Go%C5%BAdziak.jpg

  • DARMOWE PODRĘCZNIKI

   DARMOWE PODRĘCZNIKI

   Szanowni Państwo,

   Podręczniki do szkoły podstawowej zostaną wypożyczone uczniom bezpłatnie w pierwszych dniach września. Zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji MEN organizuje szkoła.

   WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

   IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFÓWIE

   Rozdział 6

   Szczegółowe zasady korzystania z podręczników

   1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
   2. Biblioteka przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
   3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
   4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
   5. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
   6. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom od września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
   7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

    

  • UBEZPIECZ DZIECKO W NOWYM ROKU SZKOLNYM

   UBEZPIECZ DZIECKO W NOWYM ROKU SZKOLNYM

   Szanowni Rodzice,

   Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

   Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko).Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji
   i potrzeb.

   Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród
   6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.

   https://bezpieczny.pl/przedszkole/25289

    

   https://bezpieczny.pl/pracownik-przedszkole/25289

   Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość – w ramach jednej polisy – ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

   Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania
   z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 25289, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

   ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2018, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA.OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

   W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

   Krzysztof  Ruciński

   Tel. 511 416746

   e-mail: krucinski@bezpieczny.pl

  • WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ
   1. W celu zapisania ucznia na obiady obowiązuje „Karta zgłoszeniowa dziecka” – do pobrania u intendenta lub na stronie internetowej. Ostatecznym terminem złożenia karty, by uczeń uczestniczył w posiłkach we wrześniu, jest 7-09-2018.
   2. Wydawanie obiadów  dla klas I - VI od dnia 10.09.2018 po wcześniejszym złożeniu karty zgłoszeniowej u intendenta szkoły oraz po uiszczeniu opłaty za obiad za m-c wrzesień. 
   3. Dzieci z oddziału przedszkolnego  rozpoczynają posiłki od dnia 04.09.2018.
   4. Opłaty za obiady należy wpłacać na konto bankowe szkoły do dnia 10 każdego miesiąca.
   5. W czasie przerw obowiązuje grafik ustalony przez intendenta stołówki – dzieci są zobowiązane do przestrzegania ustalonych zasad spożywania posiłku.
   6. Proszę o przekazanie przez wychowawców uczniom zasad jakie panują w stołówce.
   7. W przypadku zaległości w płatności pierwszym krokiem jest upomnienie rodzica – telefoniczne. Brak uregulowania należności skutkuje skreśleniem z listy dzieci spożywających posiłki w stołówce szkolnej.
  • NOC BIBLIOTEK

   NOC BIBLIOTEK

   NOC BIBLIOTEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

   IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE

   PIĄTEK 8.06.2018 – ZAPRASZAMY!

    

   Godz. 17.00-20.00 - prowadzi Agnieszka Laskowska

   Zabawy ruchowe - slalom z książką na głowie, możliwość przewiezienia książek wózkiem bibliotecznym.

   Bookcrossing – wymiana zbędnych książek (proszę przynieść je ze sobą).

   Informacja o zajęciach czytelniczych dla dzieci przebywających w świetlicy przed lekcjami.

   Wykonanie prac plastycznych - Bibliotekarz przyszłości.

   Zabawy słowne - Myślenie niestandardowe.

   Zabawa - Wylosuj sobie cytat.

   Przerwa na herbatę i ciastka.

    

   Godz. 20.00-7.00 - prowadzi Krzysztof Ślesicki

   Gry planszowe – w ramach Klubu Gier Historycznych oraz dla wszystkich chętnych. Po wcześniejszym zapisaniu się. Liczba miejsc ogranicza.

   Pragnę poinformować o zamknięciu listy osób chętnych na nocny maraton z grami historycznymi.

  • Wymiana uczniów z Czechami

   Wymiana uczniów z Czechami

   W październiku 2008 roku rozpoczęła się wymiana uczniów SP1 (klasy VI) z uczniami ze szkoły
   w Kyjovie w Czechach, w ramach projektu „Młodzież poznaje Europę”. Co roku jesienią na
   Morawy wyjeżdża grupa polskich uczniów wraz z opiekunami. Z kolei Czesi odwiedzają naszą
   szkołę w maju lub w czerwcu następnego roku. Dzieci i opiekunowie obu grup mieszkają w
   rodzinach, mają możliwość poznać nawzajem swoją kulturę, obyczaje, atrakcje turystyczne
   miejscowości oraz okolic, a także sposób nauczania. Każda ze stron przygotowuje prezentacje o
   swoim kraju, mieście i kulturze, uatrakcyjnia je np. tańcami narodowymi, piosenkami, różnymi
   wspólnymi zabawami.
   Również w tym roku odwiedziła nas grupa czeskich kolegów i koleżanek. Dzięki
   dofinansowaniu przez Urząd Miasta, nasi uczniowie mogli przeżyć niezapomniane chwile,
   nawiązać polsko – czeskie przyjaźnie i przeżyć życiowe doświadczenie z dala od rodziców.
   W spotkaniu z p. Burmistrzem uczestniczyło 28 uczniów w tym 14 Czechów i 14 Polaków oraz
   5 osób dorosłych (2 nauczycieli czeskich, 2 polskich i Dyrektor SP1).
   Uczniowie gościli w rodzinach józefowskich przez 5 dni (24 – 28.05.2018r.). W tym czasie poznali
   nasze miasto - Józefów, Warszawę oraz Kazimierz Dolny.
   B. Zawadka

  • Sprint w Józefowie - 2018

   Sprint w Józefowie - 2018

   Dnia 28.05.2018 roku odbyła się kolejna edycja zawodów
   lekkoatletycznych pod nazwą ,,Sprint w Józefowie - 2018,”. W imprezie wzięło
   udział około 250 uczniów. Uczestnikami wydarzenia było aż 8 zewnętrznych
   placówek oświatowych: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8 z Otwocka, SP nr 2, SP nr 3 z
   Józefowa, SP nr 144 z Warszawy, Ośrodek Socjoterapii Jędruś, Klub Sportowy
   ,,Orzeł” Warszawa, UKS Herkules Sulejówek, UKS Smoki Glinianka. Naszą
   imprezę zaszczycili swoją obecnością między innymi Burmistrz Miasta
   Józefowa Marek Banaszek, złoty medalista olimpijski Dariusz Goździak,
   przyjaciele szkoły z MOPS-u Beata Piętka i Beata Koc. Uczniowie - w piękny,
   słoneczny dzień, w duchu sportowej rywalizacji - biegali na dystansie 60
   metrów. Najszybszych czterech sprinterów i niedoścignione cztery sprinterki w
   każdej kategorii wiekowej nagrodzono medalami. Nad porządkiem zawodów
   czuwali profesjonalni sędziowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

  • „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

   „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
   W  drugim semestrze w naszej Szkole  ruszyła I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów  klas IV. Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce, w tym naszejJ
   Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były  za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci  liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzyli komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w życiu codziennym.
  • „ BEZPIECZNA +”

   „ BEZPIECZNA +”

   PODSUMOWANIE PROGRAMU „ BEZPIECZNA +”

   W naszej Szkole od września do grudnia 2017 roku prowadzone były różne działania w ramach realizacji Rządowego Programu ”Bezpieczna +”. Od początku roku szkolnego dla wybranej grupy uczniów odbywają  się zajęcia z  Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne z elementami arteterapii.

    

   W dniach 7  i  8 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne służące przeciwdziałaniu agresji, pt. „Jaka myśl, takie uczucie i czyn – o znaczeniu asertywności”. Podczas spotkania ze specjalistami z firmy „PROGRESS”
   z Krakowa uczniowie uczyli się postaw asertywnych. W zajęciach tych wzięli udział uczniowie  klas IV, V i VI.

   Specjaliści z firmy „PROGRESS” spotkali się także 
   z rodzicami i poprowadzili szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych,
   w tym od gier, od Internetu, itp.

    

   W październiku harcerze ze Szczepu ZHP w Józefowie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego z  Otwocka spotkali się z uczniami kl. V oraz VI
   i poprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i nauki bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Natomiast strażacy z Józefowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z Józefowa podczas rady pedagogicznej 12 XII przeprowadzili szkolenie dla  nauczycieli z  właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń mogących pojawić się w szkole.


    

   W ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna +” pedagog szkolny wziął udział w kursie  nt. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”. Kurs ten organizowany był przez Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia posłużyły min. do przygotowania scenariuszy zajęć dla wychowawców klas I – VI służących do przeciwdziałania przemocy w tym przemocy psychicznej.

    

   Do szkoły zakupione zostały materiały plastyczne i biurowe wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć oraz literatura fachowa wspomagająca prace nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dla uczniów biorących udział w zajęciach Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i socjoterapeutycznych
   z elementami arteterapii zostały zakupione nagrody książkowe.

  • Zgłaszanie kontroli autobusów

   Zgłaszanie kontroli autobusów

   Aktualne informacje o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu kontroli autobusów wycieczkowych:
    

   Zgloszenia_autokarow_ZASADY_29_05_2018r.docx

   Zgloszenie.pdf

   Więcej informacji pod linkiem:

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/79275,Zasady-zglaszania-autokarow-do-policyjnych-kontroli.html

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
   W dniu 7 maja 2018 r. reprezentacj klas 5 Magdalena Zawadzka, Katarzyna Nita, Kacper  Burzyński i Aleksander Orłowski brali udzial w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs odbyl sie w Komendzie Policji w Karczewie. Jako drużyna szkolna zajeliśmy 2 miejsce. 
   Malgorzata Kanabus-Zielińska
    
   Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej na stronie Policji. Dostępnej pod:
    

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/78796,Powiatowe-eliminacje-Turnieju-BRD-wygrala-Szkola-Podstawowa-nr-2-z-Otwocka.html

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 1 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 2

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 3 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 4

  • "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

   "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

     

   Zapraszamy

   Uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  do udziału w konkursie plastycznym ,, BEZPIECZNE WAKACJE ”.

   Organizator:

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. O. Palmego ul. Mickiewicza 11 05- 420 Józefów

   Tel. 22 789 21 12

   www.sp1.jozefow.pl

   Zasięg terytorialny: gmina Józefów

   Cele konkursu:

   - promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowej postawy,

   -uświadomienie występowania różnorodnych zagrożeń podczas zabaw, wycieczek,

   - rozwijanie dziecięcej wyobraźni i świadomości- co może się wydarzyć , gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa,

   - kształtowanie kultury plastycznej, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Informacje o konkursie

   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Praca powinna przedstawiać sytuacje związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas różnych zabaw, wycieczek lub zagrożenia na jakie narażone jest dziecko pozostawione bez opieki w okresie wakacyjnym np.( poruszanie się po drogach publicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, gry i zabawy z dala od ruchliwych ulic, rozpalanie ognisk na wyznaczonym do tego celu terenie, unikanie przemocy w Internecie).

   Terminarz konkursu:

   Ogłoszenie konkursu: 23.05.2018 r.

   Czas trwania konkursu: 14.06.2018 r. – prace plastyczne należy złożyć w sekretariacie szkoły.

   Informacje szczegółowe:

   1. Z każdej placówki oświatowej należy złożyć organizatorowi po 3 prace uczniów z każdej wskazanej kategorii wiekowej.
   2. Format pracy A-3 , A-2, technika dowolna- płaska.
   3. Praca wykonana indywidualnie.
   4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie ul. Mickiewicza 11 do 14.06.2018 r.
   5. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
   6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia.

   Kategorie wiekowe:

   - szkoła podstawowa- kl. 1-3

   - szkoła podstawowa kl. 4-8

   - gimnazjum

   7. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród i dyplomów- o terminie zostaną powiadomione szkoły oraz ich laureaci- wyniki będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

   8. Uczestnik biorący udział w konkursie jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

   9.Kryteria oceny prac plastycznych:

   - prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, samodzielności, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

   Ustalenia końcowe:

   Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

  • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA OD 4.05 DO 21.05.2018 DO GODZ. 15.00

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

    

   ZAPRASZAMY

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć